Rocznik „Zdrowie i Społeczeństwo” jest pismem naukowym  wydawanym na Wydziale Nauk o Zdrowiu pod redakcją prof. dr hab. n. med. Igora Murawowa (przewodniczący Rady Redakcyjnej).  W roczniku publikowane są artykuły naukowe przygotowane przez autorów z Polski i z zagranicy.

Podejmowane w nim problemy dotyczą teoretycznych podstaw zdrowia, filozofii, psychologii oraz socjologii zdrowi, istoty zdrowia i czynników medyczno-biologicznych i środowiskowych wpływających na zdrowie, zdrowia człowieka w warunkach pracy, nauki i sportu, stanu i tendencji zmian zdrowia ludności w Polsce i innych państwach, współczesnych możliwości diagnostyki zdrowia człowieka i jego wieku biologicznego, współczesnych metod oceny zdrowia publicznego i zmian demograficznych, współczesnych strategii promocji zdrowia i polepszenia jakości życia ludzi w różnym wieku.