Publikacja ta jest wynikiem współpracy pracowników EUST oraz innych uczelni wyższych zainteresowanych tematyką nauczania ucznia zdolnego. Stara się ona odpowiedzieć nie tylko na pytania natury teoretycznej, ale również stać się swoistym poradnikiem pracy z uczeniem zdolnym. Ma ona opisać problemy pracy z takim uczniem oraz ukazać możliwości ich rozwiązania.