Publikacja dr Iwony Pałgan, dziekan Wydziału Nauk Społecznych EUST, dotyczy kwestii wychowawczych w twórczości radomskich nauczycieli. Autorka ukazuje nauczycieli w podwójnej niejako roli, jako pedagogów, wychowawców, przekazicieli wiedzy, ale też jako twórców kultury, sztuki i animatorów życia społecznego - środowisko twórcze o sporym potencjale i dorobku literackim, popularno – naukowym, publicystycznym i dziennikarskim.. Pracę tę można sytuować w nurcie badań nad regionalizmem, historią miast, kultury, wychowania, historią społeczną, a nawet historią literatury. Niewątpliwie posiada ona także wysokie walory pedagogiczne i biografistyczne. Jak już wspomniano, przez główny temat przewija się wiele wątków szczegółowych, interesujących i ważnych dla specjalistów i miłośników różnych dziedzin. To  między innymi stanowi o jej wadze i atrakcyjności. W bardzo istotny sposób wzbogaca ona dzieje regionalne, stanowi ważny kontrybut do historii Radomia.