Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu wydała kolejną publikację naukową pt. ,,Nawierzchnie bitumiczne i betonowe w budownictwie drogowym. Projektowanie dróg”. Autorem książki jest nasz wieloletni wykładowca Pan dr inż. Wojciech Kozłowski, który w swoim dziele podejmuje ciekawy i zarazem trudny temat, dotyczący ważnych zagadnień technologicznych i materiałowych budownictwa drogowego. Monografia stanowi uzupełnienie aktualnego stanu badań i analiz teoretycznych dotyczących dróg kołowych o nawierzchniach bitumicznych i betonowych. Książka może być adresowana do pracowników naukowo-badawczych, projektantów, specjalistów wykonawstwa budownictwa komunikacyjnego oraz studentów wyższych uczelni technicznych.