Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
im. Sługi Bożego Roberta Schumana

Projekty

PROJEKT- EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU
DOSTĘPNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana realizuje projekt pn. „Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu dostępna dla osób z niepełnosprawnościamiwspółfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ogólna kwota  budżetu projektu wynosi 4 067 359,55 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich 3 945 338,76 zł.

Zadania w projekcie:

  1. Zmiana struktury organizacyjnej w tym zatrudnienie asystenta pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.
  2. Podnoszenie świadomości i kompetencji kadr Uczelni;
  3. Zmiany dostępności architektonicznej Uczelni;
  4. Zmiany dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych;
  5. Zmiany procedur w EUST;
  6. Wsparcie edukacyjne dla kadr Uczelni.

Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do edukacji w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej poprzez likwidacje barier w dostępie do kształcenia. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zmiany organizacyjne, podnoszenie świadomości kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

 

Załączniki:

Ponowne zaproszenie do składania ofert tłumacza migowego:

 

Zaproszenie do składania ofert tłumacza migowego:

 

 

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2021
Skip to content