Zapraszamy na bezpłatne szkolenie " Projektowanie i kosztorysowanie w budownictwie "

 

Informacje o projekcie

 

Regulamin Projektu

 

Formularz Rekrutacyjny

 

 

Zapytanie nr 01/KP/2017

Zapytanie nr 02/KP/2017

Zapytanie nr 03/KP/2017

Zapytanie nr 04/KP/2017