Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

PROF. BOGUSŁAW KOPKA GOŚCIŁ W EUROPEJSKIEJ UCZELNI SPOŁECZNO-TECHNICZNEJ!

W dniu 15 kwietnia 2019 r. gościem Pani Rektor dr Marii Pierzchalskiej był Pan dr hab. Bogusław Kopka, historyk specjalizujący się w zakresie historii państwa, administracji i prawa. Pan Profesor jest wieloletnim pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej a później Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Naukowo zajmuje się problematyką historyczno-prawną obejmującą m. in. zagadnienia organizacji i podstaw funkcjonowania obozów pracy w stalinowskim systemie więziennictwa PRL (1944-1950). W 2007 r. otrzymał nagrodę KLIO za książkę pt. „Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa”. Poza tym jest stałym korespondentem Polsat News i TVP Info.

Dodajmy, że Pan prof. Bogusław Kopka będzie począwszy od nowego roku akademickiego prowadził zajęcia dydaktyczne z przedmiotów historyczno-prawnych z naszymi studentami przyjętymi na nowy kierunek studiów będący w ofercie EUST na r. ak. 2019/2020, czyli PRAWO (jednolite studia magisterskie)!

Uczelnia uruchomi ten kierunek na Wydziale Nauk Prawnych począwszy od października 2019 r. zarówno w siedzibie głównej Uczelni w Radomiu, jak i w swej filii w Warszawie!

Olbrzymia wiedza, jak i wieloletnie doświadczenie zawodowe takich osób jak Pan Profesor są gwarantem uzyskania wykształcenia cenionego później na rynku pracy!

Zapraszamy na studia na kierunku PRAWO do Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej!
Szczegółowe informacje: www.eust.pl/prawo

#boguslawkopka #profboguslawkopka #eustradom #eustwarszawa #studia#studiaprawo #studiapraworadom #studiaprawowarszawa#prawodlalicencjatowimagistrow #prawozaoczne

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020
Skip to content