Zasady przygotowywania prezentacji – obrona na studiach podyplomowych

Prezentacja powinna zawierać minimum 30 slajdów:

Stronę tytułową wg. wzoru – Strona tytułowa - Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

  • Plan prezentacji
  • Treść główna
  • Podsumowanie
  • Bibliografia

W skład min. 30 slajdów nie wchodzi strona tytułowa i bibliografia

Prezentację należy wydrukować w kolorze w 1 egzemplarzu

Jako ostatnią stronę załączamy druk o samodzielnym pisaniu pracy – Oświadczenie autora pracy

Do prezentacji należy dołączyć płytę z nagraną pracą. Płyta musi być podpisana.

Egzemplarz prezentacji po wydruku należy zszyć/skleić/zbindować w miekkiej oprawie

Na pierwszej stronie prezentacji powinien być podpis promotora świadczący o akceptacji pracy.

Pred przystąieniem do obrony należy w dziekanacie złożyć kartę obiegową

Pracę składamy w pokoju 101/102