Aby praca dyplomowa została dopuszczona do obrony musi ona zostać sprawdzona pod względem plagiatu muszą Państwo przejść procedure podaną w pkt. 1 oraz dołązenie dwóch załaczników wypełnionych przez Państwa do pracy w pkt. 2 i 3.

  1. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO PLAGIAT.PL
  2. PROTOKÓŁ OCENY ORYGINALNOŚCI PRACY DYPLOMOWEJ NA PODSTAWIE RAPORTU PODOBIEŃSTWA SYSTEMU PLAGIAT.PL
  3. OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY DYPLOMOWEJ
  4. OŚWIADCZENIE-ODPOWIEDZIALNOŚĆ