Plan zajęć

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA

Terminy zjazdów na rok akademicki 2016/2017 dla wszystkich typów i kierunków studiów

Radom

 

Semestr zimowy

 1. 1-2 X 2016
 2. 15-16 X 2016
 3. 5-6 XI 2016
 4. 19-20 XI 2016
 5. 26-27 XI 2016
 6. 3-4 XII 2016
 7. 17-18 XII 2016
 8. 14-15 I 2017
 9. 28-29 I 2017
 10. 4-5 II 2017

 

Semestr letni

 1. 25-26 II
 2. 4-5 III
 3. 18-19 III
 4. 1-2 IV
 5. 8-9 IV
 6. 22-23 IV
 7. 6-7 V
 8. 20-21 V
 9. 3-4 VI
 10. 24-25 VI

Warszawa

 

Semestr zimowy

 1.  8-9 X 2016
 2. 15-16 X 2016
 3. 22-23 X 2016
 4. 19-20 XI 2016
 5. 3-4 XII 2016
 6. 10-11 XII 2016
 7. 7-8 I 2017
 8. 21-22 I 2017
 9. 11-12 II 2017

 

Semestr letni

 1. 11-12 III
 2. 25-26 III
 3. 1-2 IV
 4. 22-23 IV
 5. 13-14 V
 6. 27-28 V
 7. 10-11 VI
 8. 24-25 VI
 9. 1-2 VII