Rekrutacja trwa do 31 października 2021r.
Konta do platformy edukacyjnej wysyłane są na bieżąco, prosimy sprawdzać również w spamie! po konto zgłoszenia na it@eust.pl
W dniu zajęć online 16-17.10.2021r. w sprawach technicznych platformy dyżur pełni informatyk w godz. 8.00-18.00 pod nr. kom. 696 086 465
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 EUST i PUNCS
Otwarcie oddziałów radomskiego, rzeszowskiego i berlińskiego Instytutu Myśli Schumana
I Radomskie Dni Europy

Otwarcie oddziałów radomskiego, rzeszowskiego i berlińskiego Instytutu Myśli Schumana

3 października 2021 roku odbyło się w budynku naszej Uczelni otwarcie regionalnych oddziałów Instytutu Myśli Schumana. Powołania na dyrektorów oddziałów wręczyli Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana Pan prof. dr hab. Zbigniew Krysiak oraz Prezes Instytutu Myśli Schumana Pan Ryszard Krzyżkowski. Radomski oddział Instytutu ma siedzibę w murach Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana przy ulicy Wodnej 13/21 w Radomiu. Celem Instytutu Myśli Schumana jest propagowanie misji Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana oraz działalność edukacyjną i naukową w zakresie współpracy między krajami Europy ze szczególnym uwzględnieniem Trójmorza i współpracy transatlantyckiej.

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2021
Skip to content