Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

 

KONDYCJA PAŃSTWA NARODOWEGO I DEMOKRACJI

WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

 

Radom, 1 października 2021 r.

 

 

W imieniu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej KONDYCJA PAŃSTWA NARODOWEGO I DEMOKRACJI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań i doświadczeń dotyczących problematyki związanej ze współczesnym funkcjonowaniem państw narodowych i demokracji w różnych aspektach oraz dyskusja naukowa obejmująca interdyscyplinarne problemy przemian w państwach narodowych i demokracjach.

Do udziału w dyskusji pragniemy zaprosić naukowców, badaczy, praktyków reprezentujących organy administracji publicznej, przedstawicieli think tanków i partii politycznych, wymiaru sprawiedliwości czy organizacji pozarządowych oraz wszystkie inne osoby i instytucje zainteresowane tematyką Konferencji.

Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyni się do lepszego zrozumienia analizowanych procesów, zjawisk i wydarzeń, budowania rozwiązań dla poprawy funkcjonowania omawianych instytucji i będzie stanowić inspirację dla nowych poszukiwań badawczych.

 

Obrady koncentrować się będą w szczególności wokół następujących zagadnień:

 1. Koncentracja władzy w podmiotach międzynarodowych
 2. Rozrost znaczenia metropolii kosztem prowincji
 3. Rozwój międzynarodowych korporacji
 4. Wpływ nowych technologii na wyłanianie, sprawowanie i kontrolę władzy
 5. Państwo a zagrożenia ekologiczne
 6. Przemiany ustrojowe w państwach demokratycznych
 7. Wzrost znaczenia dyktatur
 8. Pauperyzacja klasy średniej
 9. Migracje ludności
 10. Pandemia Covid 19 a demokracja i państwo narodowe

 

Konferencja odbędzie się w dniu 1 października 2021 r. w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana przy ul. Wodnej 13/21 w Radomiu. W przypadku wprowadzenia obostrzeń uniemożliwiających organizację konwerencji w trybie stacjonarnym odbędzie się ona w trybie online.

 

Opłaty konferencyjne:

 1. Pełny udział w konferencji wraz z publikacją artykułu naukowego – 250 zł
 2. Opublikowanie referatu jako rozdziału w monografii pokonferencyjnej – 200 zł
 3. Udział w konferencji bez publikacji – 150 zł

 

Opłatę konferencyjną należy przelać na konto:

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

Sługi Bożego Roberta Schumana

Wodna 13/21, 26- 600 Radom

PKO BP O/Radom   80 1020 4317 0000 5202 0156 6454 (z dopiskiem: konferencja naukowa)

 

W ramach wymienionych opłat uczestnicy otrzymają egzemplarz autorski recenzowanej monografii naukowej, w której zostanie opublikowany artykuł, oraz komplet materiałów konferencyjnych. Organizatorzy przewidują również poczęstunek kawowy oraz obiad podczas konferencji.

 

W sprawach organizacyjnych prosimy pisać na adres:

e-mail: konferencja@eust.pl

 

Terminarz:

Zgłaszanie uczestnictwa i abstraktów: do 12 września 2021 r.

Informacja o przyjęciu zgłoszenia: do 17 września 2021 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej: do 25 września 2021 r.

Konferencja naukowa: 1 października 2021 r.

 

Zgłoszenie udziału lub abstraktu:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą mailową na adres:

konferencja@eust.pl do 12 września 2021 r.

 

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy konferencja Radom 2021

 

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2021
Skip to content