W dniach 25-27 maja 2018 roku studenci Zdrowia Publicznego przebywali na  obozie naukowym w Kozienicach gdzie odbywali zajęcia w ramach takich przedmiotów jak: biologia, antropologia, podstawy ekologii i ochrony środowiska. Podczas trzydniowych zajęć plenerowych zajęcia modułowe prowadzili wybitni naukowcy: prof. dr hab. Dariusz Mucha, dr Robert Makuch, dr Beata Trzpil-Zwierzyk. Łączenie teorii z praktyką to podstawowa zasada kształcenia w EUST.