Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
im. Sługi Bożego Roberta Schumana
STUDIA MBA w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

MBA W OCHRONIE ZDROWIA

 

 

W obecnych czasach bardzo istotne jest nowatorskie podejście do zarządzania różnymi dziedzinami życia społecznego. Studia MBA są więc szansą dla instytucji na zwiększenie swoich szans na rynku. Kadra zarządzająca po studiach MBA staje się kluczowym elementem sukcesu przedsiębiorstwa.

Obecnie widać tendencje w profesjonalizacji zarządzaniem ochrona zdrowia. Segment ten poprzez wzrost znaczenia usług prywatnych potrzebuje sprawnego a zarazem zindywidualizowanego podejścia do danego przedsiębiorstwa w pełnym zrozumieniu specyfiki branży.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna rozumiejąc to zapotrzebowanie postanowiła umożliwić wszystkim zainteresowanym prestiżowy i nowatorski kierunek studiów: MBA w ochronie zdrowia. Długoletnia działalność uczelni i jej główne nastawienie na kierunek jakim jest Zdrowie Publiczne daje gwarancję jakości i rzetelności. Nasza uczelnia rozumie i zna specyfikę ochrony zdrowia. Nasza wykwalifikowana kadra z dużym doświadczeniem teoretycznym i praktycznym są gwarantem sukcesu.

Zapraszamy na studia!

 

 

Studia MBA w Ochronie Zdrowia prowadzone przez Europejską Uczelnię Społeczno-Techniczną to wygoda, komfort i profesjonalizm.

 

 • Cały program MBA w ochronie zdrowia to 450 godzin intensywnej pracy z kadrą o najwyższych standardach
 • Każdy z modułów trwa jeden semestr w komfortowych i nowoczesnych warunkach
 • Moduły specjalistyczne realizowane są w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, odbywających się co dwa tygodnie co umożliwia pogodzenie Państwa pracy i życia prywatnego z nauką
 • Tryb zaliczenia: przygotowanie i obrona pracy dyplomowej pod opieką promotora- praca pod okiem praktyka, który będzie do Państwa dyspozycji i postara się by jak najwięcej wynieśli Państwo ze studiów
 • Opiekun studiów MBA w ochronie zdrowia będzie do Państwa dyspozycji i będzie Państwu pomagał w kwestiach organizacyjnych

 

PROGRAM STUDIÓW*

 

MODUŁ PODSTAWOWY 200 h

 1. Rekrutacja i selekcja pracowników i współpracowników
 2. Strategia zarządzania i personalna
 3. Rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji
 4. System ochrony zdrowia w Polsce
 5. Zarządzanie projektem
 6. Wybrane problemy zarządzania w podmiotach leczniczych
 7. Marketing i e-marketing usług zdrowotnych
 8. Zarządzanie relacjami z interesariuszami podmiotu leczniczego
 9. Komunikacja
 10. Motywacja i Przywództwo
 11. Coaching w pracy menedżera
 12. Rozwój personelu i system oceny
 13. Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych
 14. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 15. Dokumenty finansowe i ich interpretacja
 16. Zarządzenie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych
 17. Zarządzanie strategiczne w służbie zdrowia
 18. Lean Management w ochronie zdrowia;

MODUŁ – Prawo ochrony zdrowia – 80h

 1. Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia
 2. Podstawy prawne działalności leczniczej w Polsce
 3. Casus: powołanie podmiotu leczniczego i warunki  wykonywania działalności leczniczej w różnych formach organizacyjno-prawnych;
 4. Prawo farmaceutyczne w praktyce podmiotu leczniczego;
 5. Prawo medyczne w praktyce-Case study;
 6. Prawo pacjenta- Prawa lekarza;
 7. Prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych;
 8. Zdarzenia i błędy medyczne;
 9. Podstawy prawne ochrony zdrowia w Polsce i na świecie;
 10. Aspekty prawne działalności marketingowej w podmiocie leczniczym;
 11. Aspekty prawne stosowania nowych technologii;
 12. Przepisy RODO w praktyce placówki medycznej  technologii;
 13. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej;
 14. Prawo pracy w podmiocie leczniczym;
 15. Compliance w ochronie zdrowia- przeciwdziałanie korupcji;
 16. Kontrola i nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 17. Odpowiedzialność prawna kadry zarządzającej;

MODUŁY SPECJALISTYCZNE DO WYBORU 160 h każdy

 1. Opieka senioralna
 2. Zarządzanie biurem i recepcją
 3. Negocjacje
 4. Narzędzia IT w zarządzaniu organizacją i e-zdrowie
 5. Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji
 6. Standardy ochrony zdrowia w Unii Europejskiej
 7. Kontraktowanie i zamówienia publiczne
 8. Syndrom wypalenia zawodowego
 9. HTA
 10. Lecznictwo ambulatoryjne – kluczowe aspekty organizacyjno-finansowe;
 11. Systemy wynagradzania i premiowania w placówka medycznych;
 12. Zarządzanie procesami
 13. Klient z poza terytorium Polski/próby poszukiwania klientów poza granicami Polski
 14. Szkolenie i rozwój pracowników
 15. Zarządzanie pracą zdalną

Moduł dyplomowy – przygotowanie pracy 10 h

 

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów

 

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH ZAPRASZAMY!

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2021
Skip to content