Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Legitymacja Studencka ELS

INFORMACJA dotycząca

 

Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

W związku ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1861) wprowadza się obowiązek wydawania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), studentom, którzy rozpoczynają kształcenie w EUST od roku akademickiego 2019/2020.
Koszt wydania jednego egzemplarza ELS wynosi 22,00 zł. Płatności należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2019 r. w kwesturze EUST. Przypominamy że musimy mieć również w państwa dokumentach zdjęcie które będzie zamieszczone na ELS. W przypadku studentów studiujących na Wydziale Nauk Społeczno – Medycznych w Warszawie kwoty należy wpłacać w dziekanacie.

 

J. M. REKTOR EUST
dr Maria Pierzchalska, prof. EUST

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020