W dniu 3 marca 2018 r. w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu odbyła się konferencja pt. „Transplantacja darem życia”. Spotkanie   zostało zorganizowane przy  współpracy  naszej Uczelni z Wydziałem Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Konferencję rozpoczęła Jej Magnificencja Pani Rektor dr Maria Pierzchalska oraz Pani Halina Krajkowska Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Stan polskiej transplantologii przedstawił uczestnikom konferencji Pan dr n. med. Jarosław Czerwiński, Zastępca Dyrektora ds. medycznych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”. O transplantologii wczoraj i dziś opowiedział zebranym prof. dr hab. med. Ireneusz Nawrot z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pobieranie nerki od żywego dawcy jako skutecznej  metodzie leczenia nerkozastępczego pacjentów z nieodwracalną, schyłkową niewydolnością nerek omówił prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski – Konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Korsak wyjaśniła czym jest Centralny Rejestr Niespokrewnionych dawców szpiku, kto i jak może zostać dawcą szpiku, jakie należy spełnić warunki kwalifikujące do oddania szpiku. O doświadczeniach osób żyjących z przeszczepem na spotkaniu opowiedział  Pan Przemysław Busz, który reprezentował Stowarzyszenie Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi.  W końcowym wystąpieniu Pan dr n. med. Robert Trześniewski będący koordynatorem transplantacyjnym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, przedstawił dane statystyczne na przestrzeni ostatnich lat na temat liczby pobrań narządów w szpitalu. Zaznaczył, że Polsce brakuje narządów - pobieranych od zmarłych dawców do przeszczepów nerek, serc, wątroby, rogówek, płuc.