Koła naukowe

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA


Na uczelni funkcjonuje Samorząd Studencki reprezentowany na Senacie przez swoich przedstawicieli. Podstawą jego funkcjonowania jest Regulamin Samorządu Studenckiego. Samorząd Studentów bierze udział we wszystkich istotnych sprawach mających miejsce na uczelni: pomaga w organizowaniu konferencji naukowych, wykładów otwartych, sympozjów naukowych, akcji charytatywnych i innych ważnych imprez organizowanych na uczelni. Przedstawiciele Studentów zasiadają również w Komisjach Dyscyplinarnych, Komisjach Stypendialnych oraz biorą udział w opiniowaniu programów studiów i koncepcji kształcenia.  • Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „PROFITUS” –  ma na celu rozbudzenie zainteresowań studentów i poszerzenia ich wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu szeroko rozumianych finansów i rachunkowości.
  • Koło Naukowe Pedagogiki „HUMANITAS” –  ma na celu rozbudzenie zainteresowań studentów i poszerzenia ich wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki.
  • Koło Naukowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu „SANITATIS” ma na celu rozbudzenie zainteresowań studentów i poszerzenia ich wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu szeroko rozumianej tematyki zdrowia publicznego.
  • Studencka Organizacja „WOLONTARIAT” –  w EUST prężnie rozwija się wolontariat studencki. Studenci naszej Uczelni zawsze bardzo chętnie włączają się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Działania naszych studentów realizowanych w ramach wolontariatu dotyczą wszelkich dziedzin życia, począwszy od akcji charytatywnych poprzez stałą pomoc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Celem studenckiej organizacji „Wolontariat” jest aktywizowanie potencjału organizacyjnego studentów, promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu Uczelni, umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w trakcie toku studiów.
  • Klub Twórczego Studenta – to miejsce, w którym ludzie „twórczo niepokorni” odnajdą swój azyl, miejsce w którym będą mogli podzielić się swoimi dokonaniami, przemyśleniami, kontestacjami. Zgromadzenie w jednym miejscu młodych, aktywnych twórców, pozwoli stworzyć zespół ludzi, którzy będą mogli zorganizować na uczelni nową jakość życia społecznego i kulturalnego.