Podstawowym celem studiów na kierunku Zdrowie publiczne jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego.

W systemie e-learning 30% materiałów jest on-line

W ramach studiów na kierunku Zdrowie Publiczne kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

  • Bezpieczeństwo ekologiczne
  • Zarządzanie w ochronie zdrowia– specjalność przygotowuje do pracy na kierowniczych stanowiskach w zakładach ochrony i opieki zdrowotnej, publicznych i niepublicznych przychodniach, a także podejmowania działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych. Wyposaża w wiedzę niezbędną do działania w zreformowanym systemie ochrony zdrowia.