Podstawowym celem studiów jest przygotowanie wyspecjalizowanej kadry w zakresie kosmetologii, która będzie gotowa do świadczenia szerokiego zakresu usług kosmetycznych.

W systemie e-learning 30% materiałów jest on-line

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych, korekcyjnych, pielęgnacyjnych i upiększających. Potrafi odczytywać skład kosmetyków i ustalać jego zastosowanie. Jest przygotowany do organizowania i prowadzenia gabinetów kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług.

Możliwości pracy zawodowej

Głównymi obszarami pracy zawodowej licencjata będą, oprócz gabinetów kosmetycznych, również nowoczesne centra odnowy biologicznej, centra SPA, oraz fabryki i firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter nauczania na kierunku kosmetologia, absolwent będzie przygotowany do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności z zakresu prowadzenia salonu piękności i odnowy biologicznej.

Koncepcja kształcenia

Po ukończeniu studiów na kierunku kosmetologia absolwent będzie posiadał umiejętności i wiedzę pozwalającą na:

 1. Zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego.
 2. Ustalenie rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosownego kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem.
 3. obór i posługiwanie się lampami, aparatami i urządzeniami zgodnie z ich funkcją i przepisami BHP i PPOŻ.
 4. Poprawnie wykonać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.
 5. Ścisłą współpracę z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.
 6. Znajomość metod stylizacji sylwetki poprzez ruch.
 7. Umiejętność doradzenia korzystnego dla pacjenta rodzaju aktywności ruchowej.
 8. Rozpoznanie związków chemicznych i naturalnych będących częścią składową kosmetyku.
 9. Sporządzanie i stosowanie środków niezbędnych do wykonania zabiegu kosmetycznego.
 10. Dobór i stosowanie kosmetyków zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem cery.
 11. Rozpoznawanie skóry i jej diagnozowanie w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków.
 12. Dobieranie zabiegów kosmetycznych.
 13. Wykonywanie szeregu zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji kończyn górnych i dolnych, manicure, pedicure, pielęgnacji oprawy oczu, włosów, piersi i dekoltu, cery z uwzględnieniem oczyszczenia higienicznego i leczniczego, pielęgnacji całego ciała z uwzględnieniem masażu m.in. leczniczego i klasycznego.
 14. Usuwanie zbędnego owłosienia różnymi sposobami.
 15. Przeprowadzenia szeregu zabiegów fizykalnych.
 16. Kontrolowanie i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zabiegów kosmetycznych.
 17. Ocenę jakości wykonywanego zabiegu kosmetycznego.
 18. Konserwację i zabezpieczenie narzędzi oraz aparatów i urządzeń po wykonaniu zabiegu.
 19. Udzielanie pierwszej pomocy.
 20. Dostosowywanie wyposażenia gabinetu w ramach postępu technicznego.
 21. Dbanie o wyposażenie i nastrój gabinetu kosmetycznego w oparciu o wymogi estetyczno-higieniczne.
 22. Dokonywanie rozliczeń materiałowych, czasowych, finansowych w stosunku do rodzaju zabiegu.
 23. Umiejętności szkolenia personelu.
 24. Realizowanie w działalności kosmetycznej etyki zawodu.
 25. Być przygotowanym do systematycznego doskonalenia poziomu zawodowego i wiedzy, uczestnictwo w kongresach, sympozjach i szkoleniach specjalistycznych.