Sylwetka absolwenta

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Grafika posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie szeroko rozumianego projektowania graficznego, które wymaga kreatywności i innowacyjności, otwartości na nowe wyzwania, a jednocześnie korzystania z technik i technologii powszechnie uważanych za usankcjonowane tradycją i przekazywane z jednego pokolenia artystów na kolejne pokolenie. Wpisuje się doskonale w zapotrzebowania współczesnego rynku pracy na specjalistów sektora kreatywnego, który łączy w sobie tradycję z nowoczesnością w tym sensie, że czerpie z osiągnięć konstruktorów, technologów, techników i artystów poprzednich dekad, a jednocześnie poszukuje wciąż nowych rozwiązań technologicznych.

Absolwent takich studiów wyposażony w wiedzę na temat grafiki reklamowej, grafiki użytkowej, grafiki projektowej, fotografii, sztuki filmowej, rysunku, malarstwa, wystawiennictwa, technologii 2D i 3D, komputerowego oprogramowania najnowszej generacji, projektowania, reżyserowania i produkcji gier komputerowych i gier wideo, rynku sztuki, marketingu, zarządzania czy prawa autorskiego oraz w umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i oprogramowaniem jest otwarty na nowe wyzwania. Doskonale wie, że współczesna sztuka nie może istnieć odizolowana od dynamicznie postępującego rozwoju cywilizacyjnego i od zaawansowanych technologicznie systemów wymiany informacji, które umożliwiają jej rozpowszechnianie nie tylko na gruncie lokalnym, regionalnym czy krajowym, ale nawet na całym świecie. Absolwent studiów na kierunku Grafika myśli w kategoriach intermedialnych i multimedialnych, szuka nowych rozwiązań technologicznych, nieznanych bądź niedocenianych dotąd technik i środków artystycznego wyrazu, łącząc wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin sztuki i nauki. Pod względem komunikacyjnym i merytorycznym jest profesjonalnie przygotowany do tego, by stale utrzymywać kontakt z mediami, specjalistami public relations, właścicielami agencji reklamowych, przedsiębiorcami działającymi w przemysłach kreatywnych, projektantami i producentami gier oraz przedstawicielami świata kultury. Od początku studiów poważnie myśląc o wytyczeniu własnej ścieżki artystycznej, na co brany jest szczególny nacisk w procesie kształcenia w ramach tych studiów, wykazuje gotowość do podejmowania różnych przedsięwzięć indywidualnych i zespołowych, tworzenia i realizacji nowych projektów, potrafi koordynować pracę podległego mu zespołu projektowego, opracowywać strategię działaniai harmonogram prac dla wszystkich współpracowników, dzielić między nich obowiązki i zadania, przygotowywać strategię marketingową, a po zakończeniu przedsięwzięcia przeprowadzać ewaluację wykonanych prac i sporządzać kompleksową dokumentację. Wykazuje się kreatywnością, twórczym nastawieniem wobec wszelkich wyzwań, umiejętnością profesjonalnej realizacji własnych pomysłów i zdobywania na nie niezbędnych funduszy, a także otwartością na nowoczesne sposoby zarządzania zasobami kultury i sztuki. Ma predyspozycje i kapitał intelektualny pozwalający wyznaczać nowe kierunki i tendencje w rozwoju różnych gałęzi sektora kreatywnego i działalności kulturalnej.

Absolwent studiów na kierunku Grafika może pracować jako projektant, specjalista grafik, edytor, inicjator i twórca gier komputerowych w agencjach reklamowych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach medialnych, agencjach fotograficznych, firmach zajmujących się projektowaniem, produkcją i dystrybucją gier komputerowych i gier wideo, mediach tradycyjnych i interaktywnych, firmach informatycznych, wydawnictwach, zakładach poligraficznych, drukarniach cyfrowych, studiach filmowych czy placówkach kulturalnych. Z racji posiadanej wiedzy w zakresie zarządzania, marketingu i prawa może również śmiało podjąć decyzję o założeniu i prowadzeniu własnej działalności w zakresie projektowania graficznego.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Grafika absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające mu kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia o takim samym lub podobnym profilu. Może on również podjąć studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne, które umożliwią mu uzupełnienie przygotowania praktycznego w zakresie grafiki zdobytego na studiach pierwszego stopnia.