W chwili obecnej prowadzone są diagnostyczne badania naukowe w grupie funkcjonariuszy policji w Radomiu. Celem badania jest określenie poziomu psychospołecznego funkcjonowania Policjantów z powiatu radomskiego. Wyniki badań umożliwią przygotowanie monografii z tego zakresu, a w wymiarze praktycznych ustalenie, które z wybranych cech i umiejętności Policjantów wymagają kształtowania w toku specjalnie zaaranżowanych działań (np. warsztatów, szkoleń, terapii itp.). W rezultacie będzie można w bardziej skuteczny sposób udzielić wsparcia Policjantom.

W badaniu zamierza się określić poziom:

  • wypalenia zawodowego,
  • kompetencji społecznych,
  • umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem,
  • agresji,
  • umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych,
  • kontroli,
  • empatii oraz
  • wiedzy na temat mediacji.

Tylko tak rozbudowane badanie może dostarczyć nam informacji o całościowym funkcjonowaniu funkcjonariuszy policji.
nadzór : dr A. Lewicka-Zelent, dr I. Pałgan