• Realizacja grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (ze środków na naukę) pt.: „Badanie zależności pomiędzy balansowaniem ciężarem ciała, asymetrycznym obciążaniem kończyn dolnych, asymetrią stabilności kończyn dolnych a utrzymywaniem równowagi przez osoby z zaburzeniami równowagi, osoby zdrowe oraz sportowców”Projekt badawczy nr N404 316240 realizowany w ramach umowy nr 3162/B/P01/2011/40. Okres realizacji 2011-2013.

Kierownik Projektu: Mariusz Strzecha.

  • Realizacja –kontynuacja grantu nr 2011/01/N/NZ7/03578 realizowany w ramach umowy UMO-2011/01/N/NZ7/03578 pt.:„Analiza powtarzalności metody fotogrametrycznej stosowanej do oceny postawy ciała człowieka i próba jej optymalizacji z zastosowaniem stabilografii” Grant przeniesiony z Radomskiej Szkoły Wyższej.

Kierownik Projektu: Mariusz Strzecha.