Badanie wtórne:„Potrzeby zdrowotne mieszkańców Radomia”zrealizowane na potrzeby rozprawy doktorskiej.
nadzór merytoryczny: mgr B. Dziadczyk