Badanie: „Razem bezpieczniej – społeczne wsparcie działań Policji” zrealizowane we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Raport został przedstawiony na konferencji w Warszawie w styczniu 2009 roku z wnioskami dot. wprowadzenia patroli obywatelskich.
nadzór merytoryczny: dr M. Pierzchalska, dr A. Dąbrowska