Ponadto realizowane są następujące tematy badań:

W ramach instytutu w zakresie Zdrowia Publicznego

mgr M. Strzecha prowadzi badania z zakresu:

 • Badania równowagi z uwzględnieniem podziału na prawą i lewą nogę
 • Komputerowe badania wad postawy ciała
 • Badania wpływ asymetrycznego obciążania kończyn dolnych na wady postawy ciała
 • Badania zmiany stabilności postawy ciała z wiekiem
 • Badania różnic w sposobie utrzymywania stabilnej postawy ciała przez sportowców uprawiających rożne dyscypliny
 • Badania powtarzalności ruchów w wybranych dyscyplinach sportowych

w Laboratorium Zdrowia Ludności prof. dr hab. I. Murawow prowadzi badania:

 • ocena stanu zdrowia ludności w różnych przydziałach wiekowych w Polsce i państwach Europy oraz zależność zdrowia od czynników społecznych i życiowych (tryb życia, palenie i spożywanie napojów alkoholowych, spędzanie czasu wolnego, aktywność fizyczna i sport);
 • opracowanie specjalistycznych metod oceny zdrowia ludności, którzy pozwalają ocenić – oprócz już wykorzystywanych metod – wskaźniki charakteryzujące niebezpieczeństwo dla ludności spowodowane konkretnymi chorobami oraz odporność populacyjną do tych chorób;
 • przeprowadzenie wspólnie ze młodymi naukowcami i studentami z Koła Naukowego analizy materiałów demograficznych i epidemiologicznych dotyczących stanu zdrowia ludności Polski i Europy w celu pogłębienia wiedzy studentów, przygotowania prac licencjackich i udziału w Konferencji Młodych Naukowców.

w Laboratorium Promocji i Mierników Zdrowia mgr M. Strzecha prowadzi badania z zakresu:

 • ocena wpływu aktywności fizycznej i sportu (w tym zmian negatywnych i pogarszających zdrowie) na organizm człowieka w różnych przydziałach wiekowych i ludności;
 • wyjaśnienie przyczyn niebezpieczeństwa zajęć sportowych dla młodych ludzi i nastolatków;
 • opracowanie specjalistycznych mierników zdrowia jednostki opartych na czynnikach integracji i energetyki organizmu oraz na ocenie wieku biologicznego człowieka.

w Laboratorium Zdrowia Ludności prof. dr hab. I. Murawow prowadzi badania:

 1. ocena stanu zdrowia ludności w różnych przydziałach wiekowych w Polsce i państwach Europy oraz zależność zdrowia od czynników społecznych i życiowych (tryb życia, palenie i spożywanie napojów alkoholowych, spędzanie czasu wolnego, aktywność fizyczna i sport);
 2. opracowanie specjalistycznych metod oceny zdrowia ludności, którzy pozwalają ocenić – oprócz już wykorzystywanych metod – wskaźniki charakteryzujące niebezpieczeństwo dla ludności spowodowane konkretnymi chorobami oraz odporność populacyjną do tych chorób;
 3. przeprowadzenie wspólnie ze młodymi naukowcami i studentami z Koła Naukowego analizy materiałów demograficznych i epidemiologicznych dotyczących stanu zdrowia ludności Polski i Europy w celu pogłębienia wiedzy studentów, przygotowania prac licencjackich i udziału w Konferencji Młodych Naukowców.

w Laboratorium Promocji i Mierników Zdrowia mgr M. Strzecha prowadzi badania z zakresu:

 • ocena wpływu aktywności fizycznej i sportu (w tym zmian negatywnych i pogarszających zdrowie) na organizm człowieka w różnych przydziałach wiekowych i ludności;
 • wyjaśnienie przyczyn niebezpieczeństwa zajęć sportowych dla młodych ludzi i nastolatków;
 • opracowanie specjalistycznych mierników zdrowia jednostki opartych na czynnikach integracji i energetyki organizmu oraz na ocenie wieku biologicznego człowieka.

W Laboratorium Diagnostyki Zdrowia – kierownik mgr M. Strzecha- realizowane są badania dotyczące:

 1. Częstotliwości występowania wad postawy
 2. Częstotliwości występowania wad stóp
 3. Częstotliwości występowania wad kolan
 4. Diagnostyki wieku biologicznego metodami komputerowymi
 5. Badania czasu reakcji prostej i złożonej
 6. Badania koordynacji wzrokowo-ruchowej
 7. Badania zdolności różnicowania kinestetycznego
 8. Badania wpływu wyłączenia receptora wzrokowego na utrzymanie równowagi
 9. Częstotliwości występowania otyłości
 10. Badania składu ciała, zawartości beztłuszczowej masy ciała, tłuszczu, wody, mięśni itd.

Regulamin Instytutu Badawczo – Naukowego

Protokół Instytutu Badawczo – Naukowego