Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Informacja o zniżkach

Informacja o zniżkach opłat w ramach promocji dla osób podejmujących studia I i II stopnia w EUST w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Student zawierający umowę z Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną  może skorzystać z następujących zniżek:

  1. Zniesienia wpisowego w wysokości 500 zł.(należy złożyć zwykłe podanie do rektora dla osób zapisujących się po 15 09 2018)
  2. Obniżenie opłaty czesnego za każdy semestr w wysokości 100 zł 
  3. Zniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł dla osób po 40-stym roku życia.
  4. Absolwenci EUST podejmujący studia II stopnia są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej 200 zł.

Łączna kwota zniżek dla studenta w całym okresie studiów wynosi:

  • studia 6-cio semestralne – 1100 zł,
  • studia 4-ro semestralne – 900 zł.

Aby skorzystać ze zniżki, należy zgodnie z zarządzeniem dokonać jednorazowej opłaty czesnego w terminie:

  • semestr zimowy do 15 września danego roku,
  • semestr letni do 15 lutego danego roku.

Studenci, którzy nie wpłacą jednorazowo czesnego w w/w terminach, tracą zniżkę w wysokości 100 zł za nieopłacony semestr.

Studenci wpłacający jednorazowo czesne w terminie automatycznie otrzymują zwolnienie z opłaty wpisowej. Studenci wpłacający po terminie muszą wystąpić z podaniem do rektora uczelni w celu zwolnienia z opłaty wpisowej (dot. pkt.1) i skorzystania z ulg i zniżek przysługujących zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 1 /07/2018 z dnia 12.07.2018r. (dot. pkt.2,3,4)

Studenci niewpłacający w terminie czesnego automatycznie przechodzą w system ratalny, co wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 30 zł do każdej raty. Powoduje to wzrost czesnego o 150 zł za semestr.

Absolwentom EUST, którzy skorzystają z promocji wymienionej w pkt. 4 tj. zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej, nie przysługuje dodatkowa zniżka wymieniona pkt.3.

Osobom, które  złożyły komplet dokumentów oraz opłaciły opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 zł, przysługuje zniżka 100 zł./sem przez cały tok studiów, pod warunkiem terminowego opłacania czesnego.

Dodatkowe informacje i pytania prosimy kierować pod adres:

d.stankiewicz@eust.pl – Dyrektor ds. Administracji i Promocji

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2019