fsdfg Menu

Studia magisterskie

Zdrowie publiczne

Cel studiów
Studia przekazują zaawansowaną – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu nauk medycznych i społecznych. Podstawowym celem studiów jest przygotowanie specjalistów posiadających umiejętności umożliwiające włączanie się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia w instytucjach instytucji: państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych – funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia – w zakresie: opieki społeczno-medycznej; promocji zdrowia; edukacji prozdrowotnej; nadzoru sanitarno-epidemiologicznego; organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa.

Czytaj więcej…