fsdfg Menu

Studia licencjackie

Ratownictwo medyczne
O KIERUNKU
Rodzaj studiów – studia wyższe zawodowe,
Tytuł zawodowy – licencjat,
Czas trwania studiów – 6 semestrów,
Tryb studiów – niestacjonarne.

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego, funkcjonujących w ramach tworzonego w kraju zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe.

Czytaj więcej…

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Ten kierunek adresowany jest do osób, które przejawiają zainteresowanie, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo wewnętrzne jako bardzo istotny aspekt życia własnego i innych. Kierunek z jednej strony może określać wybór własnej kariery zawodowej (indywidualna rola społeczna jednostki), a z drugiej – stawić wewnętrzne stawienia czoła współczesnym zagrożeniom w skali regionalnej, państwowej i lokalnej.

Czytaj więcej…

Grafika – Wydział Nauk Społeczno – Medycznych w Warszawie
Praktyczne studia pierwszego stopnia w zakresie Grafiki są przeznaczone dla osób, które swoją przyszłość wiążą z szeroko rozumianym sektorem kreatywnym. Chcą realizować się artystycznie, ale w sposób nowoczesny, zajmować się projektowaniem gier i przestrzeni wirtualnej, działalnością designerską, tworzeniem reklam i dzieł sztuki użytkowej. Ze względu na sporą interdyscyplinarność kierunku studia te są adresowane zarówno do osób o zainteresowaniach związanych ze sztuką, jak i zwolenników nauk humanistycznych czy nauk ścisłych.

Czytaj więcej…

Pedagogika specjalna
Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie trwania studiów student zdobędzie gruntowne przygotowanie teoretyczne w zakresie pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, psychologii, medycyny, rehabilitacji oraz nauk pokrewnych. Absolwent posiądzie wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Będzie przygotowany do pracy na stanowisku: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela lub specjalisty kształcenia integracyjnego, pedagoga specjalnego–terapeuty, specjalisty–pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego–rehabilitanta.

W systemie e-learning 30% materiałów jest on-line
Czytaj więcej…

Zarządzanie
Szanowni Państwo, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, decyzją Ministra Nauki ii Szkolnictwa Wyższego, uzyskała uprawnienia do prowadzenia 3-letnich studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie. Jesteśmy jedyną uczelnią w Radomiu i regionie oferującą studia na tym kierunku. Zapraszamy do siedziby uczelni przy ul. Wodnej 13/21 w Radomiu.

W systemie e-learning 30% materiałów jest on-line
Czytaj więcej…

Kosmetologia
Podstawowym celem studiów jest przygotowanie wyspecjalizowanej kadry w zakresie kosmetologii, która będzie gotowa do świadczenia szerokiego zakresu usług kosmetycznych.

W systemie e-learning 30% materiałów jest on-line
Czytaj więcej…