fsdfg Menu

Budownictwo

Celem kształcenia na kierunku Budownictwo jest sprostanie obecnemu i przyszłemu zapotrzebowaniu na inżynierów budownictwa, odpowiednio przygotowanych do wykonywania zawodu w różnych i często zmieniających się warunkach.

W ramach studiów na kierunku Budownictwo kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

Budownictwo ogólne

 • specjalność przeznaczona dla osób zainteresowanych pracą w branży budowlanej (wykonawstwo, nadzór, materiały budowlane) w jednostkach administracji związanych z budownictwem i architekturą oraz osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą w branży budowlanej.

Budownictwo komunikacyjne

 • specjalność przeznaczona dla osób zainteresowanych pracą na stanowiskach wymagających kwalifikacji w zakresie drogownictwa, przedsiębiorstwach robót drogowych lub mostowych, wojewódzkich i powiatowych zarządach dróg krajowych.

Budownictwo energooszczędne

 • specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w kształtowaniu i użytkowaniu przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych z zakresu budownictwa i kierowania procesami ich wdrażania.

Kończąc studia inżynierskie na kierunku Budownictwo w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu uzyskujesz:

 • tytuł inżyniera budownictwa o określonej specjalności;
  • możliwość kontynuacji studiów magisterskich (II stopnia) na uczelniach technicznych całego kraju ;
  • możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej i drogowej nadawane przez Mazowiecką Izbę Inżynierów Budownictwa ;
  • szansę na wysokie zarobki i dobrą pracę! Największy popyt na rynku pracy jest na inżynierów z branży budowlanej i drogowej. Ministerstwo Nauki alarmuje, że w 2015 r. może ich zabraknąć nawet 46 tysięcy w polskim przemyśle.

  EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA JAKO PIERWSZA UCZELNIA W RADOMIU I REGIONIE UZYSKAŁA UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA STUDIÓW INŻYNIERSKICH NA KIERUNKU BUDOWNICTWO!
  STUDIUJ U DOŚWIADCZONYCH!

  Absolwent I stopnia studiów kierunku Budownictwo w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu:

  • przyswoi sobie wiedzę z zakresu wykonawstwa obiektów budowlanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii;
  • opanuje umiejętności niezbędne przy realizacji procesu inwestycyjnego;
  • będzie potrafił posługiwać się dokumentacją oraz literaturą fachową;
  • będzie potrafił zaprojektować podstawowe elementy i obiekty budowlane;
  • będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Absolwent EUST będzie przygotowany do:

  • skierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych;
  • współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych komunikacyjnych;
  • organizowania produkcji elementów budowlanych;
  • nadzoru wykonawstwa budowlanego ;
  • ustawicznego samokształcenia doskonalenia zawodowego, a także do pracy w: przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

  Opłaty:
  -studia niestacjonarne czesne już od 1500zł/ semestr.