fsdfg Menu

Studia inżynierskie

Budownictwo
O KIERUNKU
Rodzaj studiów – studia wyższe zawodowe,
Tytuł zawodowy – inżynierskie,
Czas trwania studiów – 7 semestrów,
Tryb studiów – niestacjonarne.

Celem kształcenia na kierunku Budownictwo jest sprostanie obecnemu i przyszłemu zapotrzebowaniu na inżynierów budownictwa, odpowiednio przygotowanych do wykonywania zawodu w różnych i często zmieniających się warunkach.

Czytaj więcej…