fsdfg Menu

Warsztaty pedagogiczne

320 zł z cateringiem 7 dni 6 h dziennie -42 h

PROGRAM:

 • Inteligencja emocjonalna,
 • Komunikacja społeczna,
 • Jak mówić aby dzieci słuchały,
 • Jak sobie radzić z agresywnymi dziećmi.
 • Błędy popełniane przez rodziców.
 • Wyrażanie uczuć,
 • Metody rozwiązywania konfliktów,
 • Kreatywne wychowanie.
 • Co robić by mieć wpływ na dziecko.
 • Termin rozpoczęcia: w momencie zebrania się grupy
 • Minimalna liczba osób do rozpoczęcia kursu: 5 osób

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe – długopis, skoroszyt, materiały z wykładów

Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego kursu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.

„Programy powyższe to programy autorskie, stanowią własność intelektualną EUST w Radomiu i jako takie podlegją ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami.”