fsdfg Menu

Warsztaty asertywności

Koszt: 420 zł z cateringiem 7 dni 6 h dziennie 42 h

Termin rozpoczęcia: w momencie zebrania się grupy

Minimalna liczba osób do rozpoczęcia kursu: 5 osób

PROGRAM:

 • Asertywność- co to jest?
 • Asertywna autoprezentacja – otwarte wyrażanie swoich uczuć, opinii i potrzeb.
 • Asertywność jako zdolność stanowczego egzekwowania własnych praw oraz szanowania praw innych.
 • Zabawy integracyjne umożliwiające samoocenę asertywności.
 • Mapa asertywności – psychotest.
 • Sztuka mówienia nie bez poczucia winy.
 • Trening podstawowych zachowań asertywnych – odgrywanie przed kamerą scenek odmawiania, stanowienia i obrony własnych granic oraz wyrażania próśb.
 • Asertywność w ciele. Przekonujący język ciała – ćwiczenie postawy, głosu, gestów i mimiki.
 • Techniki asertywne: „zdarta płyta”, „odroczenie asertywne”, „asertywne pytanie”, „zasłona dymna” – możliwości i ograniczenia.
 • Asertywność w pracy i w relacjach osobistych.
 • Granice obrony koniecznej – 4-etapowa procedura wyrażania gniewu i innych uczuć „negatywnych”.
 • Kiedy uległość przeradza się w agresje? – radzenie sobie z poczuciem winy i krzywdy.
 • Trening wyrażania złości i uczuć dyskomfortowych
 • Ćwiczenia niewerbalnej ekspresji uczuć negatywnych..
 • Trening wyrażania uczuć pozytywnych – ćwiczenia interakcyjne.
 • Trening konstruktywnego krytykowania – odgrywania ról.
 • Jak nie dać się sprowokować – reagowanie na manipulację, agresywną krytykę i atak.
 • Asertywność wobec autorytetów, osób starszych i dzieci oraz osób stojących wyżej lub niżej w hierarchii.
 • Trening zachowań asertywnych wobec trudnych partnerów – odgrywanie ról przed kamerą.
 • Praktyczne stosowanie technik asertywnych – „demaskowanie aluzji”, „zasłona dymna”, „zgoda asertywna”.

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe – długopis, skoroszyt, materiały z wykładów

Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego kursu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.