fsdfg Menu

Kurs zawodowy – pracownik małej gastronomii

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w gastronomii.

Czas trwania kursu: 3  miesiące (w przypadku gdy zajęcia odbywają się tylko w weekendy)

W przypadku gdy zajęcia odbywają się 3 x w tygodniu po 6 h czas trwania kursu 11-12 dni.

Liczba godzin – 200 h

Koszt: 1050 zł (wraz z badaniami lekarskimi)

Ramowe założenia programowe

  • zagadnienia higieny w procesie produkcji żywności i obrocie żywnością – wdrażanie HACCP
  • organizacja punktu gastronomicznego
  • podstawowa dokumentacja
  • wybrane zagadnienia z technologii kulinarnej i obsługi klienta
  • kuchnie różnych narodowości
  • towaroznawstwo
  • kuchnia rodzima
  • zajęcia praktyczne
  • dietetyka

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe – długopis, skoroszyt, materiały z Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe – długopis, skoroszyt, materiały z wykładów

Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego kursu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.