fsdfg Menu

Pozostałe kursy

Ponadto oferujemy kursy szkoleniowe  w następujących obszarach:

 1. Bajkoterapia
 2. Metody rozwiązywania konfliktów edukacyjnych i wychowawczych
 3. Pedagogika zabawy
 4. Socjoterapia
 5. Muzyka i ruch w pracy z dziećmi
 6. Techniki relaksacyjne w przedszkolu i szkole
 7. Sztuki plastyczne pracy z dzieckiem
 8. Praca w szkole za pomocą tablicy interaktywnej
 9. Przeciwdziałanie agresji w przedszkolu
 10. Audyt wewnętrzny
 11. Zamówienia publiczne
 12. Trening asertywności
 13. Postępowanie egzekucyjne w administracji
 14. Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 15. Zabezpieczenie należności publicznoprawnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Każda osoba, która weźmie udział w wybranym kursie otrzyma stosowny Certyfikat.