fsdfg Menu

Kurs zawodowy: pośrednik w handlu nieruchomości

Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej .

Czas trwania kursu: 3,5 miesiąca -(w przypadku gdy zajęcia odbywają się tylko w weekendy)

W przypadku gdy zajęcia odbywają się 3 x w tygodniu po 6 h czas trwania kursu 13-15 dni.

Liczba godzin- 250 h

Koszt: 850 zł

Ramowe założenia programowe

  • Podstawy prawa
  • Prawo budowlanea
  • Gospodarka nieruchomościamia
  • Wycena nieruchomościa
  • Rynek nieruchomościa
  • Podstawy zarządzaniaa
  • Marketinga

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe – długopis, skoroszyt, materiały z wykładów

Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego kursu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.