fsdfg Menu

Kurs zawodowy – opiekunka dziecięca

Celem jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pełnienia funkcji opiekunki do dzieci

Czas trwania kursu: 2 miesiące (w przypadku gdy zajęcia odbywają się tylko w weekendy)

W przypadku gdy zajęcia odbywają się 3 x w tygodniu po 5 h czas trwania kursu 10dni.

Liczba godzin -100 h

Koszt: 850 zł

Ramowe założenia programowe

  • Psychologia rozwojowa
  • Praca z dzieckiem upośledzonym
  • Pedagogika
  • Gry i zabawy
  • Dietetyka i żywienie dziecka
  • Profilaktyka zdrowotna
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe – długopis, skoroszyt, materiały z wykładów oraz souveniry

Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego kursu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.