fsdfg Menu

Kurs zawodowy – sekretarka – asystentka szefa

Celem jest przygotowanie do prowadzenia sekretariatu

Czas trwania kursu: 3 miesiące (w przypadku gdy zajęcia odbywają się tylko w weekendy)

W przypadku gdy zajęcia odbywają się 3 x w tygodniu po 6 h czas trwania kursu 11-12 dni.

Liczba godzin -200 h

Koszt: 1250 zł

Ramowe założenia programowe

  • Organizacja i technika pracy biurowej
  • Dyplomacja
  • Obsługa komputera
  • Obsługa urządzeń biurowych
  • Podstawy księgowości
  • Podstawy prawa
  • Marketing
  • Podstawy zarządzania
  • Obsługa interesanta
  • Redagowanie pism urzędowych

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe – długopis, skoroszyt, materiały z wykładów

Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego kursu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.