fsdfg Menu

Kurs zawodowy: pracownik działu księgowości

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w księgowości .

Czas trwania kursu: 2 miesiące – (w przypadku gdy zajęcia odbywają się tylko w weekendy)

W przypadku gdy zajęcia odbywają się 3 x w tygodniu po 6 h czas trwania kursu 8-10 dni.

Liczba godzin -165 h

Koszt: 850 zł

Ramowe założenia programowe

  • Obsługa komputera
  • Obsługa programów księgowych (budowanie kont, definiowanie danych, sprawozdawczość finansowa, rachunki zysków i strat)
  • Prowadzenie ewidencji księgowej
  • Znajomość ustawy o rachunkowości
  • Bilans
  • Metody i rodzaje księgowania
  • Dokumentacja w księgowości
  • Prawo podatkowe, deklaracje podatkowe

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe – długopis, skoroszyt, materiały z wykładów

Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego kursu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.