fsdfg Menu

Kurs zawodowy – opiekunka osób starszych

Celem jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pełnienia funkcji opiekunki środowiskowej, opiekunki osób starszych

Czas trwania kursu: 2 miesiące (w przypadku gdy zajęcia odbywają się tylko w weekendy)

W przypadku gdy zajęcia odbywają się 2-3 x w tygodniu po 5 h czas trwania kursu 10 dni.

Liczba godzin –100 h

Koszt: 850zł

Ramowe założenia programowe

  • Funkcjonowanie placówek opiekuńczych
  • Zasady prawne opieki społecznej
  • Psychologia osób starszych i chorych
  • Higiena
  • Geriatria i gerontologia
  • Pomoc w czasie choroby i rekonwalescencji
  • Opieka nad obłożenie chorym
  • Dietetyka i żywienie w chorobie
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe – długopis, skoroszyt, materiały z wykładów

Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego kursu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.