fsdfg Menu

Kurs w zakresie obsługi tablicy interaktywnej

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania tablic interaktywnych w pracy dydaktycznej. Szkolenie ma na celu zapoznanie z możliwościami tablicy interaktywnej. Dzięki umiejętności pracy z TI nauczyciel będzie w stanie w większym stopniu skupić uwagę uczniów i przekazać im w bardziej przystępny sposób treści programowe.

Program szkolenia:

  • Obsługa tablicy interaktywnej i projektora
  • Prezentacja wewnętrznych zasobów oprogramowania tablicy
  • Tworzenie oraz prowadzenie prezentacji przy pomocy tablicy interaktywnej
  • Aktywne narzędzia lekcyjne
  • Wykorzystanie zasobów komputera i internetu na lekcji
  • Wykorzystywanie narzędzi dostępnych w oprogramowaniu tablicy do skupienia uwagi uczniów
  • Przygotowywanie ćwiczeń interaktywnych
  • Obsługa edytorów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych przy pomocy tablicy

Czas trwania 8 h

Koszt kursu 350 zł