fsdfg Menu

Kurs języka migowego

KURS JĘZYKA MIGOWEGO

Zgodnie z dyrektywą Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 1988 r. oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych założoną w roku 2007, język migowy ma być językiem urzędowym w krajach Unii Europejskiej. Wymagania te zostały spełnione przez Niemcy, Finlandię, Szwecję, Czechy, Słowację i inne państwa. Sejm przygotowuje Ustawę wprowadzającą język migowy jako urzędowy na terytorium Polski w roku 2012!

Proponowane przez nas kursy prowadzimy w następujących trybach:

I. Czteromiesięczny: Zajęcia raz w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne (15 spotkań).

II. Weekendowy: zajęcia, sobota i niedziela

III. Intensywny : 8 dni po 8 h

PEŁNY KOSZT KURSU NA POZIOMIE „E”, „D”, „Z”, WYNOSI: 550 zł. od 1 osoby

Możliwość płatności w  ratach

Poziomy nauczania języka migowego wg naszego autorskiego programu nauczania, obejmującego ok. 500 znaków na każdym poziomie:

Elementarny (60 godzin) „E”

Doskonalący (60 godzin) „D”

Zaawansowany (60 godzin) „Z”