fsdfg Menu

Doradztwo

  • Poradnictwo prawne- grupowe i indywidualne
  • Terapia psychologiczna indywidualna i grupowa
  • Doradztwo w wypełnianiu dokumentacji: księgowej, podatkowej grupowe i indywidualne
  • Konsultacje z psychologiem grupowe i indywidualne
  • Doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne
  • Termin jest ustalany każdorazowo w momencie otrzymania sygnału że jest grupa chętnych.

Koszt:70 zł odo osoby, lub 100 zł brutto dla specjalisty za godzinę prelekcji i 10 zł od każdego uczestnika.

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe – długopis, skoroszyt, materiały z wykładów

Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego kursu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.