fsdfg Menu

Kursy zawodowe

EUST zaprasza na poniższe kursy budowlane:

  • Prawo budowlane. Certyfikacja, aprobaty, dopuszczenie do obrotu, normy. Pozwolenia na budowę. Rozbiórki.
  • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Użytkowanie budynków.
  • Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Dozór techniczny.
  • Prawo geodezyjne.
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego. Kodeks Cywilny Ustawa o samorządach zawodowych
  • Konstrukcje budowlane.
  • Przepisy dot. instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych. Przepisy dot. instalacji gazowych.
  • Sieci, instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne i ochrona środowiska. Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja.
  • Drogi i mosty

Koszt kursu 100 zł. Każdy kurs kończy się certyfikatem.

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU
KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
KURS JĘZYKA MIGOWEGO
KURS W ZAKRESIE OBSŁUGI TABLICY INTERAKTYWNEJ
ZAWODOWY KURS KOSMETYCZNY Z ELEMENTAMI WIZAŻU
KURS ZAWODOWY: OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH
KURS ZAWODOWY: OPIEKUNKA DZIECIĘCA
KURS ZAWODOWY: SEKRETARKA – ASYSTENTKA SZEFA
KURS ZAWODOWY: PRACOWNIK KADROWO – PŁACOWY
KURS ZAWODOWY: PRACOWNIK MAŁEJ GASTRONOMII
KURS ZAWODOWY: POMOCNIK KUCHARZA
KURS ZAWODOWY: CATERING
KURS ZAWODOWY: SPRZEDAWCA – HANDLOWIEC
KURS ZAWODOWY: PRACOWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
KURS ZAWODOWY: ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
KURS ZAWODOWY: POŚREDNIK W HANDLU NIERUCHOMOŚCI
KURS ZAWODOWY: PRACOWNIK HURTOWNI – MAGAZYNU
KURS ZAWODOWY : PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY
TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
DORADZTWO
WARSZTATY ASERTYWNOŚCI
WARSZTATY PEDAGOGICZNE
POZOSTAŁE KURSY