fsdfg Menu

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na studia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

 • Brak egzaminów wstępnych!
 • Brak wpisowego!
 • Stypendia naukowe i socjalne!

Studia I stopnia inżynierskie (3,5 – letnie):

Architektura i Urbanistyka

Budownictwo

 • Budownictwo energooszczędne
 • Budownictwo komunikacyjne
 • Budownictwo ogólne

Studia I stopnia licencjackie (3 – letnie):

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo informatyczne
 • Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe

Grafika

 • Projektowanie stron WWW
 • Projektowanie gier komputerowych
 • Grafika reklamowa i użytkowa

Pedagogika Specjalna

 • Logopedia
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika lecznicza
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne wspomaganie rozwoju

Ratownictwo Medyczne

Zarządzanie

 • Administracja i zarządzanie
 • E-zarządzanie
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie kryzysowe

Zdrowie Publiczne

 • Body fitness i kosmetologia
 • Gastronomia i dietetyka
 • Odnowa biologiczna
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Ziołoznawstwo

Studia II stopnia magisterskie (2 – letnie):

Zdrowie Publiczne

 • Dietetyka i zdrowie
 • Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Specjalista terapii uzależnień
 • Przedstawiciel medyczny
 • Inspekcja sanitarno-epidemiologiczne
 • Elektoradiologia

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radpomiu prowadzi rekrutację na studia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na n/w kierunki:

 • Prawo
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Administracja
 • Zarządzanie
 • Decyzje Ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego dotyczące pozwolenia na prowadzenie studiów na powyższych kierunkach znajdują się w zakładce Akty Założycielskie.
 • Wszelkich informacji na temat rekrutacji na studia udziela Dziekanat.
 • Wymagane dokumenty są do pobrania tutaj.