fsdfg Menu

Beata Dziadczyk

 beata_dziadczyk

Kanclerz

mgr Beata Dziadczyk

Mgr Beata Dziadczyk – ekonomista, absolwentka Politechniki Radomskiej, ukończone Fakultatywne Studium Pedagogiczne, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, członek zarządu Radomskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Autorka kilkunastu publikacji naukowych. Obecnie kanclerz Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.

Wykaz Publikacji

  1. „Wartości w życiu mieszkańców Radomia”, [w:] „Etyka biznesu”, pod red. M. Pierzchalskiej i I. Pałgan, WSNSiT, Radom 2009
  2. „Potrzeby zdrowotne w Strategii Rozwoju miasta Radomia”, [w:] „Wychowanie zdrowotne młodzieży: od humanizacji oświaty do humanizacji społeczeństwa” Międzynarodowe sympozjum naukowe, pod red. P.W. Melnika i E.G. Bulicz, Irpień 2008.
  3. „Zdrowie i potrzeby zdrowotne w życiu mieszkańców Radomia”, [w:] Zdrowie dobrem społecznym, red. I. Murawow, 2010