fsdfg Menu

Rozliczenie ankiet absolwenta

Ankiety przeprowadzono w dniach 04-06 luty 2011 roku.

Ankietę wypełniło 10 osób kierunku: „Finanse i Rachunkowość”

W ankiecie zadano pytania:

1. W jakim stopniu spełniły się Twoje oczekiwania związane z obranym kierunkiem kształcenia?

2. Czy program studiów Twoim zdaniem był odpowiednio skonstruowany?

3. Jak oceniasz przepływ informacji dla studentów w uczelni?

4. Jak oceniasz postawę i stosunek nauczycieli akademickich do studentów?

5. Jak oceniasz obsługę studentów w dziekanacie?

6. Jak oceniasz stopień opieki ze strony promotora pracy dyplomowej?

7. W jakim stopniu czas przewidziany w programie studiów na realizacje pracy dyplomowej był wystarczający?

8. Czy liczba godzin zajęć praktycznych w czasie studiów była wystarczająca?

9. Czy liczba godzin praktyk w czasie studiów była wystarczająca?

10. Jak oceniasz uczelniane zasoby biblioteczne z Twojej dziedziny?

11. Jak oceniasz bazę materialną i warunki socjalno-bytowe w czasie studiów?

12. Jak oceniasz warunki stworzone w uczelni dla rozwoju kulturalnego, sportowego i intelektualnego?

Warianty odpowiedzi:

5- bardzo dobrze

4- dobrze

3- dostatecznie

2- niewystarczająco

1- niedostatecznie

WYNIKI ANKIETY:
odp.
LP
1
2
3
4
5
1
 
 
1
5
4
2
 
 
 
7
3
3
 
 
 1
4
5
4
 
 
 
5
5
5
 
 
 
 3
 7
6
 
 
 
 1
 9
7
 
 
 1
 3
6
8
 
 
 1
 2
 7
9
 
 
 1
 2
 7
10
 
1
2
4
 3
11
 
 
1
5
 3
12
 
 
1
3
6