fsdfg Menu

Ankietyzacja

Raporty z badania z jakości kształcenia
Rozliczenie ankiet absolwenta
Ankiety przeprowadzono w dniach 04-06 luty 2011 roku.
Ankietę wypełniło 10 osób kierunku: „Finanse i Rachunkowość”
Rozlicznie ankiet dotyczących zadowolenia studentów
Ankiety przeprowadzono w dniach 04-06 luty 2011 roku.
Ankietę wypełniły 73 osoby kierunku: „Finanse i Rachunkowość”