fsdfg Menu

Akty prawne

Statut Uczelni
Regulamin Studiów
Regulamin Studiów Podyplomowych
Wzór Umowy w Sprawie Odpłatności za Studia I/II Stopnia
Wzór Umowy w Sprawie Odpłatności za Studia Podyplomowe
Regulamin Procedury ANTYPLAGIATOWEJ Prac Dyplomowych
Regulamin Instytutu Naukowo-Badawczego
Regulamin Systemu Jakości Kształcenia
Regulamin Systemu ECTS