fsdfg Menu

Konsultacje

Każdy z prowadzących jest dostępny dla studentów na 45 min. przed swoimi zajęciami.

W przypadku zajęć zaczynających się o godz: 8:00, 45 min. po zajęciach. Ponadto każdy student ma możliwość kontaktu z wykładowcą w każdej chwili drogą elektroniczną przez platformę e-learningową lub e-mail. W gablocie wywieszona jest baza adresów e-mail prowadzących.