fsdfg Menu

Czesne – Studia II stopnia

Rok akademicki: 2017/2018

Opłata rekrutacyjna: 200 zł
Opłata wpisowa: 0 zł
Promocja! Zniżka 10 % w czesnym dla osób powyżej 40 roku życia!

Wysokość czesnego za 1 semestr nauki na poszczególnych kierunkach 
studiów

KIERUNEK

SPECJALNOŚĆ

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Płatność jednorazowa Płatność

w ratach

Płatność jednorazowa Płatność

w ratach

ZDROWIE PUBLICZNE    
I ROK 2000 zł 2150 zł 1800 zł 1950 zł
Dietetyka i zdrowy styl życia
Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia
Specjalista terapii uzależnień
Przedstawiciel medyczny
Inspekcja sanitarna i epidemiologia
II ROK 2200 zł 2350 zł 2000 zł 2150 zł
Dietetyka i zdrowy styl życia
Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia
Specjalista terapii uzależnień
Przedstawiciel medyczny
Inspekcja sanitarna i epidemiologia